Frivilligkoordinator

Arbejdsopgaver:

Frivilligkoordinatoren på Sct. Maria Hospice leder frivilliggruppen, som dels yder deres indsats på hospice, dels de frivillige, som er ude i hjemmene hos alvorligt syge.

Et vigtigt fokus er, at Sct. Maria Hospices værdigrundlag er tydeligt i den måde, hvorpå vi møder patienter og pårørende, i vores samarbejde med personalet og med hinanden.

Der er opmærksomhed på frivillighedens væsen, på at den enkelte trives med opgaver og udfordringer, at gruppen har sammenhængskraft og er levende i al sin mangfoldighed.

Frivilligkoordinator er bindeled mellem personale- og frivilliggruppen. Kommunikation og information begge veje er derfor vigtig, videns- og erfaringsudveksling – dialog og udvikling er ligeledes nøgleord.

Tilbud til patienter og pårørende:

Mit navn er Hanne Kaaberbøl, og jeg er Frivilligkoordinator på Sct. Maria Hospice. Jeg er ansvarlig for at rekruttere, videreudvikle og fastholde det korps af frivillige, som er knyttet til Sct. Maria Hospice.

I det daglige koordinerer jeg den frivillige indsats på hospice, udarbejder vagtplaner og fungerer som bindeled mellem de frivillige og de professionelle. De frivilliges motivation og behov for støtte afdækkes løbende, og jeg som frivilligkoordinator sikrer supervision, introduktion og undervisning af de frivillige.

Desuden tager jeg initiativ til sociale arrangementer for de frivillige, månedlige fællesmøder, netværksarrangementer og arrangementer, som tiltrækker folk udefra.
I samarbejde med Støtteforeningen søger jeg også fonde, som er med til at finansiere den frivillige indsats og er med til at dokumentere den frivillige indsats.

De frivillige stiller sig til rådighed for, hvad der kan byde sig af opgaver, og de er en dejlig gruppe mennesker med vidt forskellige interesser og kompetencer.

Fælles for alle er imødekommenhed og hjælpsomhed;

Så spørg endelig, når der er brug for hjælp til at lave kaffe, bukserne skal sys ind, blomsterne skal ordnes, fuglekuglen på terrassen er spist, du vil have handlet, læst op, sludre, spille kort, gå/køre en tur i haven……..

Døren til frivilligkontoret står altid åben;

De frivillige, er oftest at finde i fællesrummene eller ved spisestuen. De bærer alle navneskilt, hvor der udover navn også står, at de er frivillige.

Er vi ikke lige til at finde, så sig det til sygeplejersken, så får vi besked.

Den gode historie fra hverdagen:

Karen Margrethe ringer og fortæller begejstret om en dejlig vandretur, hun har været på, hvor de også stoppede op et sted og sang Carl Nielsen.

Den glæde kunne andre også få del i, så mon ikke Marie, musikterapeuten, ville være med til at lave en aftensang udvidet med musik, sang og fortælling?

Karen Margrethe spørger efterfølgende Marie – og jo, det vil hun da gerne være med til…”God idé – jeg bytter lidt rundt på min arbejdstid.

Så der er nogle, der kan glæde sig til en onsdag aften.

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere