Fysioterapeuter

Arbejdsopgaver:

Fysioterapeutisk undersøgelse, vurdering, mål og plan målrettet en samlet palliativ indsats.

Fysioterapeutisk behandling f.eks. manuel terapi, massage, lungefysioterapi, lymfødembehandling.

Lindrende tiltag f.eks. smertebehandling, TENS, akupunktur, berøring, lejring, afspænding, samtale.

Forebyggende tiltag f.eks. faldforebyggelse, forebyggelse af kontrakturer (stramme led) og decubitus (tryksår), hjælpemidler.

Vejledning f.eks. i forhold til selvbehandling, fysisk aktivitet, prioritering af aktiviteter i forhold til ressourcer.

Vejledning og instruktion af pårørende og tværfagligt personale i forhold til f.eks. forflytning og lejring.

Træning/genoptræning.

Omsorg for pårørende.

 

Tilbud til patienter og pårørende:

På Sct. Maria Hospice er der tilknyttet to fysioterapeuter; Line og Kirsten.

De arbejder forskudt af hinanden for netop at dække de aktive arbejdstimer fra kl. 08.00 til ca. kl.15.00.

Fysioterapi er en del af det lindrende tilbud til patienterne på Sct. Maria Hospice. Den fysioterapeutiske behandling tager udgangspunkt i de ønsker og behov, der måtte være - med fokus på at give patienten den størst mulige livskvalitet.

Fysioterapeutens opgave kan bestå af vejledning omkring forflytninger, lejringer og herunder relevante hjælpemidler.

Desuden kan nogle patienter have specifikke problemstillinger i form af smerter, ødemer, åndenød, forstoppelse eller lignende, som bl.a. kan lindres gennem forskellige fysioterapeutiske behandlingsteknikker.

I andre tilfælde kan fysioterapeuten bidrage til at give en god kropsoplevelse gennem massage, afspænding/visualisering, akupunktur eller spabad.

 

Det overordnede mål for den fysioterapeutiske indsats er:

• At fremme patientens kropslige forudsætninger for et hverdagsliv karakteriseret af værdighed, livskvalitet og autonomi.

 

 Delmål for den fysioterapeutiske indsats er:

• At fremme og vedligeholde størst mulig selvstændig funktionsevne.

• At forebygge og lindre plagsomme symptomer.

• At forebygge komplikationer af nedsat mobilitet.

• At støtte patienten imod erkendelse af kropslige begrænsninger og tab og udvikling af relevante mestringsstrategier.

• At støtte patienten med gode kropsoplevelser.

 

 

Palliativ fysioterapi

Palliativ fysioterapi er fysioterapi til patienter med palliative behov og deres pårørende. Palliativ fysioterapi er en del af det fysioterapifaglige speciale onkologisk og palliativ fysioterapi.

 Palliativ fysioterapi tager som den øvrige palliative indsats udgangspunkt i WHOs definition og er kendetegnet ved, at:

 

• Indsatsen er rettet mod at lindre – ikke helbrede

• Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i patientens udtrykte behov og prioriteringer

• Indsatsen er målrettet symptomer, funktionsevne og livskvalitet mere end diagnose

• Valg af metode, intensitet og dosis afhænger af patientens behov og formåen og kan variere fra gang til gang

• Indsatsen er oftest tværfaglig

• Indsatsen forudsætter tid og rammer til at tilgodese individuelle behov med respekt og nærvær

• Indsatsen forudsætter særlige personlige kompetencer hos fysioterapeuten: Nærvær, empati, rummelighed og en særlig opmærksomhed på egen adfærd.

 

 Fysioterapeuterne bidrager til såvel den basale som den specialiserede palliative indsats.

Nedenfor et link til et spændende skriv:

"Anbefalinger til kompetencer for fysioterapeuter i den palliative indsats"

Lavet af DMCG-PAL i samarbejde med Danske Fysioterapeuters Fagforum for Onkologisk og Palliativ Fysioterapi. Oktober 2013.

https://fysio.dk/globalassets/epi6/kompetencer_palliativ_fysioterapi.pdf

 

 

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere