Læger

Vores baggrund og arbejdsopgaver:

Lægerne er en del af det tværfaglige team, man møder på hospice.

Lægerne varetager den medicinske behandling af de indlagte patienter, vi foretager undersøgelser, laver diagnostik og behandling med løbende evaluering og justering af denne.

Lægerne er ansat i Det Palliative Team / Vejle sygehus og tilknyttet Sct. Maria Hospice. Vi er speciallæger indenfor forskellige områder og samtidig fagområdespecialister i palliativ medicin. Vi holder os løbende opdaterede ved f.eks at deltage i kurser og kongresser.

Formålet med den medicinske behandling er at lindre fysiske eller psykiske symptomer bedst muligt i øjeblikket - vi hverken fremskynder eller udsætter dødens indtræden. Det indebærer, at forsøg på genoplivning kun sker, hvis der foreligger helt specielle omstændigheder.

Ved ankomsten til hospice har lægen i hovedtræk orienteret sig i den tidligere sygehistorie. Sammen gennemgår vi den nuværende situation, lægen laver en objektiv undersøgelse - vi gennemgår medicinlisten og lægger en fremadrettet plan.

Tilbud til patienter og pårørende:

Hvornår er lægerne til stede på Hospice?

Lægen er som regel til stede på hospice på hverdage i dagtiden. Ved behov for lægetilsyn ud over dette, kontakter personalet den lokale vagtlæge.

Tilsyn ved Hospicelægen:

På hverdage kan man efter lægens, plejepersonalets eller patient/pårørendes behov og ønske, blive tilset af lægen. Dette foregår på patientens egen stue.

Her vurderes patientens tilstand og eventuelle justeringer i behandlingen foretages.

Familiesamtale / statussamtale:

Med 2-3 ugers mellemrum gøres status på den samlede situation ved en familiesamtale, hvor kontaktsygeplejerske og læge deltager sammen med patient og eventuelle pårørende.

Ved disse familiesamtaler drøfter vi den nuværende situation og fremtiden. Lægen og det øvrige tværfaglige plejepersonale beslutter, hvorvidt patienten fortsætter sin indlæggelse, eller om der skal arbejdes hen mod en udskrivelse.

Den gode historie fra hverdagen:

Patienten har ofte en omfattende medicinliste med ved indlæggelsen på Hospice. Den gennemgår lægen kritisk og vurderer, om der skal justeres i medicinen. 

For mange tabletter kan nedsætte patientens lyst til at spise, og kan nærmest opleves som et helt måltid. Justeringer i medicinen sker derfor under hensyntagen til patientens aktuelle situation.

Det er altid en stor glæde at opleve, når medicinjusteringer medfører en god symptomlindring - og for eksempel er det skønt at blive overhalet af sine patienter hen ad gangen, hvis man ved indlæggelsen så dem liggende inde i sengen under dynen.

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere