Musikterapeut

Arbejdsopgaver

Musikterapeutens opgave er at skabe fysisk og psykisk lindring for patienter og pårørende ved hjælp af levende og indspillet musik.

Musikterapeuten er universitetsuddannet og arbejder på baggrund af nyeste forskning i, hvordan musik påvirker menneskets hjerne, krop og psyke.

Den musikterapeutiske indsats sker i et tæt samarbejde med resten af det tværfaglige team på Sct. Maria Hospice.

Musikterapeuten fokuserer primært på patientens lindringsbehov men kan også tilbyde musikterapi til pårørende.

Musikterapeutens funktion

Musikterapeuten på Sct. Maria Hospice hedder Marie Falk. Hun er cand.mag. i musikterapi fra Aalborg Universitet og har arbejdet med hospicepatienter siden 2013. Marie synger og spiller på cello, klaver og sansula samt anvender indspillet musik i sit arbejde. Udover musikterapiuddannelsen har Marie en coachuddannelse indenfor narrativ samtale.

Marie er fastansat med 28 timer om ugen på Sct. Maria Hospice, og hun er her fire dage om ugen.

Hun forsøger så vidt muligt at komme ind for at hilse på alle patienter i løbet af den første indlæggelsesuge for at afklare, om der er lindringsbehov, som gør musikterapeutisk indsats relevant og gavnlig. Det kræver ingen musikalske forudsætninger at deltage i – og profitere af – musikterapi.

Som patient eller pårørende på Sct. Maria Hospice er du også meget velkommen til selv at henvende dig for at træffe aftale med musikterapeuten, enten direkte til hende eller gennem det øvrige personale.

Det overordnede mål for den musikterapeutiske indsats…
er at give den enkelte patient og pårørende de bedst mulige vilkår for at kunne være nærværende med sig selv og hinanden under alvorlig sygdom og livets afslutning.

Delmål for den musikterapeutiske indsats er at give…

 • Lindring og afledning ved smerter, uro, åndedrætsbesvær, anspændthed og søvnbesvær
 • Støtte og mulighed for bearbejdning ved angst, uro, sorg, vrede og tankemylder
 • Gode sociale oplevelser med musik og sang
 • Rum for at udforske eksistentielle spørgsmål
 • Æstetiske oplevelser og et behageligt lydmiljø på Sct. Maria Hospice.

Musikterapi

Musikterapi er en evidensbaseret klinisk behandlingsform, som anvender musik i mange former til at fremme fysisk og psykisk sundhed.

 Grundlaget for at anvende musik helsefremmende er…

 • at musik påvirker stort set alle dele af mennesket (se uddybning længere nede)
 • at musikkens påvirkning og kommunikation kan ske uden ord

Musikkens ordløse kommunikation har den fordel, at den kan anvendes til alle uanset sproglige evner eller fysisk og mentalt overskud. Den hjælper os til at mærke os selv direkte uden at vi skal analysere og formulere det, vi mærker. Vi kommer hermed tæt på den rene livsoplevelse, som vi kender den fra vores første leveår og fra mange af de største oplevelser i vores liv.

Musikterapiuddannelsen i Danmark
I Danmark foregår uddannelsen til musikterapeut på Aalborg Universitet. Uddannelsen er et 5-årigt fuldtidsstudie, som afsluttes med speciale.

Uddannelsen indeholder både musisk/praktiske, psykoterapeutiske og teoretiske fag.

Musikterapiens anvendelse i Danmark
I Danmark er der ansat musikterapeuter indenfor specialområdet, demensområdet, psykiatrien, rehabilitering, det somatiske område (for eksempel sygehuse), den palliative indsats, flygtningeområdet, socialområdet med flere. Musikterapi anvendes også som musikpsykoterapi til selvudvikling og stressbehandling hos privatpraktiserende musikterapeuter.

Palliativ musikterapi
Den palliative indsats i Danmark er baseret på WHOs definition af palliativ indsats. Indsatsen er helhedsorienteret, og det vil sige, at den både er rettet imod fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov hos patienten samt, at patientens pårørende og deres behov tænkes med i den samlede indsats.

Palliativ musikterapi – eller lindrende musikterapi – er altså klinisk anvendelse af musik til lindring af fysiske, psykiske, sociale og åndelige symptomer hos terminale patienter og deres pårørende.

Musikterapi er særligt velegnet i den palliative indsats, fordi musik netop påvirker alle dele af mennesket:

 • Den påvirker os fysisk, når lydbølgerne møder kroppen og nervesystemet.
 • Den påvirker os følelsesmæssigt med de stemninger, minder og indre billeder, som den fremkalder.
 • Musik skaber kontakt mellem mennesker og giver mulighed for afslappet og meningsfuldt samvær.
 • Musik giver et unikt rum for kontakt med de livsaspekter, som giver vores tilværelse mening og fylde.

Musik har desuden den fordel, at den kan give lindring uden ord, hvilket kan være behageligt, når overskuddet er småt.

Musikterapeuten arbejder på baggrund af musikalske, psykologiske, biologiske og fysiske teorier for at kunne imødekomme de mange typer af lindringsbehov, og den musikterapeutiske indsats afstemmes fleksibelt efter den enkeltes ønsker og situation.

Den psykoterapeutiske tilgang på musikterapiuddannelsen er psykodynamisk, og de enkelte musikterapeuter supplerer med andre relevante, psykologiske og psykoterapeutiske forståelsesrammer i deres arbejde.

Musikterapi er en del af behandlingstilbuddet på de fleste danske hospicer, og international forskning og omfattende erfaring viser, at den kan opfylde mange forskellige typer af lindringsbehov hos hospicepatienter og deres pårørende.

Tilbud til patienter og pårørende

Som patient eller pårørende på Sct. Maria Hospice er der mange måder at bruge det musikterapeutiske tilbud på, og du og musikterapeuten finder sammen ud af, at hvad du kunne have lyst til og glæde af.

Musikterapi kan blandt andet virke lindrende på…

 • Anspændthed og uro
 • Søvnbesvær
 • Smerter
 • Åndedrætsbesvær
 • Angst
 • Tankemylder
 • …og meget mere

Mange oplever, at musikterapi giver velvære, ro, afspænding, støtte, en mental pause, smukke og glædelige oplevelser samt, at den vækker gode minder, som kan lyse op i en svær tid.

Nedenfor kan du se eksempler på, hvad musikterapi kan bestå af:

Levende afspændingsmusik
Musikterapeuten spiller og synger levende musik og anvender de musikalske virkemidler bevidst til at påvirke og berolige nervesystemet. Levende afspændingsmusik er meget behagelig for de fleste. Den kan virke afledende og lindrende på smerter og åndenød samt give ro, hvile og bedre søvn.

Guidet kropsafspænding
Musikterapeuten gennemgår verbalt kroppens muskelgrupper og hjælper dem til at give slip. Hun anvender under guidningen sin stemmeklang og timing til at påvirke nervesystemet, så afspændingen fordybes, og guidningen kan desuden indeholde visualiserende aspekter. En guidet kropsafspænding kan være kort eller lang efter behov. Den har samme lindringsmål som levende afspændingsmusik, men er uden toner. Ofte kombineres de to metoder for en dybere afspænding.

Musiklytning
Musikterapeuten spiller eller synger den musik, du holder af, eller improviserer noget musik, som passer til dit humør og din stemning. Kan hun ikke selv fremføre den musik, du gerne vil høre, finder hun så vidt muligt musikken i vores CD-samling. Musiklytning kan bringe gode og vigtige minder frem. Den kan give energi og glæde eller hjælpe og støtte dig i det, som føles tungt. Ofte skaber den gode og hyggelige stunder, som du eventuelt kan dele med dine pårørende.

Musikrejse
En musikrejse er en fantasirejse til indspillet musik. Musikterapeuten laver en kort, verbal afspænding, og under musikken guides du på en fantasirejse til et sted, hvor det er rart at være. Musikken og guidningen hjælper dit sind til at finde de indre billeder og ressourcer frem, som er mest støttende og afspændende for dig, som du har det her og nu. En musikrejse opleves af de fleste som afspændende og behagelig, og den kan fungere som en tiltrængt, mental pause eller som visualisering i forhold til smerter, angst, åndedræts- og søvnbesvær med mere.

Musikterapeutisk smertelindring
Musikterapeuten guider dig igennem en proces, hvor I sammen finder frem til den musik og de lyde, som bedst beskriver dels dine nuværende smerter, dels det, som ville give lindring til netop de smerter. Under selve behandlingen ligger du i en afspændt tilstand, hvor musikterapeuten spiller begge typer af musik så længe og på den måde, som du har behov for.

Der er evidens for behandlingens smertelindrende effekt, og den opleves af mange desuden som en god støtte og en spændende oplevelse. Den varer som regel 60-90 minutter og kræver et vist mentalt overskud af dig som patient. Har du ikke det fornødne overskud til denne behandling, kan musikterapeuten i stedet tilbyde smertelindring med afspændingsteknikker (se ovenfor).

Sangskrivning
Du kan få hjælp af musikterapeuten til at skrive en sang. Til det kræves blot en snak om, hvad sangen skal handle om. Herefter kan musikterapeuten forestå hele sangskrivningsprocessen, men vil så vidt muligt tage dig med på råd undervejs i processen, sådan at sangen får det udtryk, du gerne vil have og virkelig bliver ”din”. Sangskrivning opleves ofte som en spændende og givende, kreativ proces og kan være en god idé, hvis du ønsker at skrive en lejlighedssang eller en anden sang til dine pårørende. Sangskrivning kan også være en hjælp til at få orden på tankerne eller til at bearbejde temaer, som fylder hos dig. Her behøver sangen ikke at være henvendt til nogen bestemt.

Socialt samvær
Musik har en særlig evne til at skabe fællesskab og kontakt. Derfor spiller og synger musikterapeuten gerne for dig og dine pårørende på stuen, hvor I kan have jeres egen ’ønskekoncert’. Musikken kan bringe fælles minder frem og være en god hyggestund for jer.

Musikterapeuten sidder jævnligt forskellige steder på gangene og spiller klaver eller cello for at skabe stemning og give æstetiske oplevelser til alle, der færdes i huset. Du er altid velkommen til at henvende dig til musikterapeuten, når hun spiller på fællesarealet, hvis du har særlige musikønsker.

Musikterapeuten spiller ofte klaver til morgen- og aftensang og til andre fællessangsarrangementer. Hun spiller jævnligt til husets musikandagter både på cello og klaver, og hvis hun er på arbejde på det pågældende tidspunkt, kan hun assistere med sang eller musik ved udsyngning, fødselsdage eller andre mærkedage.

Samtale
Musikterapeuten kan – som resten af plejepersonalet på Sct. Maria Hospice – også bruges til en snak om det, som fylder lige nu. Musikterapeuten har ofte ro i sin plan også til de lidt længere snakke, og samtalen kan eventuelt afsluttes med levende afspændingsmusik som en rolig afrunding og en hjælp til at fordøje det, der er talt om.

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere