Sygeplejersker

Arbejdsopgaver:

Sygeplejerskerne på Sct. Maria Hospice har alle erfaring med sig fra mange forskellige specialer og områder.

De varetager den daglige pleje, behandling og omsorg. Det er altid livsværdier, ønsker og behov, der danner udgangspunkt for sygeplejen samt et tæt samarbejde med patienten og de pårørende, således at den bedst mulige lindring kan opnås.

Den syge bliver tilknyttet et af de fire teams, som sygeplejerskerne er organiseret i. Det indebærer, at man i hverdagen er i kontakt med en forholdsvis lille gruppe af sygeplejersker, der i samarbejde har ansvar for at planlægge, udføre og løbende vurdere pleje og behandling.

Sygeplejerskerne arbejder i 3-holds skift, med vagtskifte om morgenen kl. 07.15, om eftermiddagen kl. 15.15 og igen til nat kl. 23.15. 

Tilbud til patienter og pårørende:

Vi er omkring 30 sygeplejersker fastansat på Sct. Maria Hospice. Vi betragtes at være eksperter inden for palliativ (lindrende) pleje og behandling.

Derudover har vi et godt og trofast afløserkorps, der er fyldt ud oplært til at varetage pleje og behandling af den syge og deres pårørende.

Vi arbejder ydmygt og målrettet ud fra Hospicefilosofien, der bygger på ideen om, at den syge får den nødvendige hjælp til at kunne leve fuldt og helt til det sidste - hospice handler langt mere om liv end om død.

Formålet er at lindre og at give den syge og de pårørende mulighed for at dele de svære tanker, der er forbundet med sygdommen og den forestående død.

Det professionelle og højt specialiserede går hånd i hånd med respekten for det enkelte menneskes særlige værdi og medmenneskelig omsorg, hvor de nære og små ting også tillægges stor betydning.

Den palliative (lindrende) indsats har til formål at fremme livskvaliteten for patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelser gennem diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.

 

Den palliative indsats:

  • Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer.
  • Bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces.
  • Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden.
  • Integrerer en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden.
  • Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet.
  • Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt.
  • Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb. Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer.

Den gode historie fra hverdagen:

Her kommer en rigtig god historie - helt sikkert flere - så glæd Jer.

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere