Arrangementer

GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Støtteforeningen for Sct. Maria Hospice

Søndag, den 23. januar 2022 kl. 14.00 i sognelokalet Nørremarkskirken, Vejle

Dagsorden ifølge vedtægter.

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil hospicechef Lone Jensen orientere om Sct. Maria Hospice.

Kl. ca. 15.15 - 16.15 er der koncert i kirken med

pianist og organist Lene Holmgaard og fløjtenist Bettina Zielke.

Indkaldelsen kommer også i Vejle Amts Folkeblad og Ugeavisen 

 

DONATION fra TrygFonden

Fra TrygFonden har Støtteforeningen 29. juni 2021 modtaget en donation på kr. 93.516 til køb af 2 kørestole til Sct. Maria Hospice.

Vi siger tusind tak for den flotte donation, som vi vil glæde os til at overrække til Sct. Maria Hospice.

På Støtteforeningens vegne

Anne Bak, formand

 

Overrækkelse af donation:

 

Mandag, den 28. juni 2021 fik Støtteforeningen for Sct. Maria Hospice besøg af Helge Bast og Ole Kjær fra Lions Clubbernes Fællesfond i Vejle i anledning af en donation på 2 havebænke og 1 terrassevarmer, som Lions Clubbernes Fællesfond har været så betænksomme at donere til hospice.

Det har længe været et stort ønske fra Sct. Maria Hospice, at såvel patienter, pårørende, personale og frivillige vil kunne nyde den smukke have og terrasse, samt sidde i stilhed og have nogle afslappende og hyggelige stunder. Bænkene og terrassevameren vil også kunne danne ramme om nogle af de udendørs arrangementer, der bliver afholdt.

Derfor er vi meget taknemmelige og glade for den flotte gave, som vi siger tusind tak for.

 

På bestyrelsens vegne

Anne Bak

 

 

 

 

 

 

Den planlagte GENERALFORSAMLING tirsdag, den 16. marts 2021 er aflyst grundet Corona. 

 

 

GENERALFORSAMLING - referat:

 

Generalforsamlingen 2020 blev afholdt søndag, den 4. oktober i Nørremarkskirken. Efterfølgende var der koncert ved Marianne Harboe og Hans Dal. 

En rigtig dejlig eftermiddag, hvor vi fra bestyrelsen siger tak til de fremmødte, til musikerne og til Nørremarkskirken for at vi atter må være hos dem.

Vi er allerede nu ved at fastsætte næste års Generalforsamling i marts 2021 og så snart vi har datoen bliver den lagt op på denne hjemmeside.

Jeg har for de interesserede, der ikke var til stede vedhæftet Formandens beretning. Er der spørgsmål til denne eller andet til foreningen, må I meget gerne kontakte undertegnede eller en anden fra bestyrelsen.

Jeg vil gerne bede de medlemmer, der ikke allerede har sendt deres mailadresse til os, om at gøre det, da vi fremadrettet vil  bruge disse til kommunikation. 

                                                               På bestyrelsens vegne

                                                                  Anne Bak, Formand

 

VELKOMST:

 På bestyrelsen og egne vegne er det mig en stor fornøjelse endelig at kunne byde velkommen til Generalforsamling for Sct. Maria Hospice Støtteforening. Vi måtte desværre aflyse det planlagte i marts, men nu er vi her - så Hjertelig velkommen!

 Allerede kort efter sidste generalforsamling i marts 2019, måtte vores formand Ole Vedel trække sig som formand af helbredsmæssige årsager, men ville gerne forsætte i bestyrelsen. Dette blev vedtaget ved konstitueringen. Men desværre viste det sig i løbet af efteråret, at det stod værre til med Ole end forventet og den 22. august 2020 afgik Ole Vedel ved døden. Ole var i mange år en god og aktiv formand for foreningen og hans tilknytning til hospice gjaldt også arbejdet som frivillig, herunder frivillig i eget hjem. Jeg synes vi alle skal rejse os og mindes Ole Vedel for den gode og afholdte personlighed han var… 

 Men også i dag er vi underlagt nogle restriktioner, så vi vil fra bestyrelsens side, opfordre jer til, i videst muligt omfang, at blive siddende på jeres pladser med god afstand. Det traktement, vi i pausen vil servere kommer bestyrelsen rundt med. Vi skal passe godt på hinanden. Med dette håber vi, at vi får en god Generalforsamling og efterfølgende koncert med Marianne Harboe og Hans Dal.

Formandens beretning for regnskabsåret 2019:

 Selvom vi nu er langt henne i 2020, er det på denne Generalforsamling beretningen for året 2019, der skal aflægges - med andre ord er det lidt historik.

 ARRANGEMENTER:

 I marts 2019 afholdt vi Generalforsamling i Bredballe Sognehus med efterfølgende koncert med Zenobia. Der deltog ca. 75 i arrangementerne. 

 I maj havde vi en forårskoncert i Nørremarkskirken med Duo con Moto, der spillede de skønneste forårs- og sommermelodier. Det hele understøttet af en flot udstilling af Joan Riis fantastiske blomstermalerier. Også her var der stor opbakning fra medlemmer og andre interesserede.

 I løbet af efteråret 2019 afholdt vi sammen med Sct. Maria Hospice 4 informationsaftener, hvor interesserede fik information om hvad Sct. Maria Hospice er og kan. Disse aftener var meget velbesøgte og inspirerende for alle. Det var meningen at successen skulle have været gentaget i foråret 2020, hvor vi også ville have holdt arrangement om eftermiddagen, men dette blev der sat en brat stopper for i marts. Det samme gælder i øvrigt for de øvrige planlagte arrangementer, herunder Generalforsamlingen, der skulle have været afholdt i marts.

 MEDLEMMER:

Vort medlemstal er svagt stigende, så vi pt er ca. 350 medlemmer. Men vi fornemmer en øget interesse for vort arbejde, så vi håber fremadrettet at flere kunne have lyst til at støtte vores formål - at øge kendskabet og støtten til hospice og det arbejde der udføres der af såvel frivillige som personale, samt med midler til gavn og glæde i dagligdagen for patienter, pårørende, personale og frivillige. 

Vi har haft en ”lille” udfordring i vores korrespondance til medlemmer, idet det tidligere er blevet vedtaget, at vi ikke sender fysiske breve ud for at spare de høje omkostninger, der er forbundet med det. I stedet lægger vi al information på vores hjemmeside og fremadrettet også på Facebook, idet vi har indgået en aftale med vores frivillighedskoordinator på Sct. Maria Hospice om dette. Desuden vil vi kraftigt opfordre vore medlemmer til at sende os deres mailadresser, så vi også kan sende information ad den vej. Ifølge vore vedtægter er vi kun forpligtet til at lægge oplysninger ind på hjemmesiden, men da vi mener, det er vigtigt med en god information, vil vi fremadrettet benytte de elektroniske muligheder, der er. Vi håber, at I vil være os behjælpelig med dette. 

 

Donationer og uddelinger:

I 2019 har vi modtaget donationer på i alt kr:           fordelt som følger:

 

Den Danske Frimurerordens Velfærdsdirektori:           kr. 70.000

Provinsiallogen i Jylland syd og Fyn:                              kr. 10.000

 Med dette har vi kunnet indkøbe et flygel til hospice, samt give støtte til uddannelse mm til frivillige, så de bliver klædt bedre på til deres arbejde til stor glæde og gavn for alle.

 Bestyrelsen:

Allerede ved konstitueringen efter sidste generalforsamling valgte vores daværende formand Ole Vedel at trække sig af helbredsmæssige årsager, hvorefter jeg sagde ja til at være formand. Ole blev i bestyrelsen, men som bestyrelsesmedlem. På sidste Generalforsamling var Karen Andersen, Jytte Toftdal og Anne Bak på valg og de blev genvalgt. Det samme gjaldt for bestyrelsessuppleant Lene Gjengedal. 

 SENESTE NYT FRA HOSPICE:

 Og så lige lidt aktuel og ny information fra dagligdagen på Sct. Maria Hospice.

I august 2020 tiltrådte Lone Jensen som ny hospicechef. Lone har en erfaring som sygeplejerske og leder gennem mange år - senest fra Hammel Neurocenter. 

I administrationen er Annette Mogensen tiltrådt i stedet for Berit. Der er også kommet ny pedel Mogens Petersen i stedet for Kim. 

 I øjeblikket er facaden på hospice ved at blive renoveret - den gamle maling skaldede af. Så der bliver slebet, spartlet og malet - det skal være skidt før det bliver godt! 

 1.november 2020 har Sct. Maria Hospice 25-års jubilæum, men pga. corona-restriktioner er fejringen blevet udskudt til forår/ sommer 2021. På det tidspunkt vil der så blive taget stilling til, hvorledes dette må foregå. Vi vil informere om dette på de tidligere medier - så hold øje med dem.

 I det hele taget er det også på hospice en noget anderledes hverdag grundet i diverse corona-restriktioner, men der gøres alt fra personalets og de frivilliges side for at opretholde en positiv og god hverdag for patient og pårørende. På hjemmeside kan I læse, hvilke restriktioner, der er indført.

 

 

 

                                                                                 

                   

 

 

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere