Arrangementer

GENERALFORSAMLING 2023

Generalforsamlingen i 2023 er fastsat til søndag, den 26. marts kl. 14.00 i Nørremarkskirken i Vejle. Efter generalforsamlingen vil der være koncert med sanger og musiker Mariann Mikkelsen fra Aarhus. Mariann er uddannet klassisk sopran og spiller desuden på keltisk harpe, klaver og tværfløjte. I kan lytte til hendes sang og musik på hendes hjemmeside www.mariannmikkelsen.dk

På bestyrelsens vegne

Anne Bak

 

Formandens beretning fra Generalforsamlingen 23. januar 2022

F 

Også 2021 var præget af Corona og som følge deraf også Støtteforeningens arrangementer.

 

Vi holdt Generalforsamling den 4. oktober 2020 her i Nørremarkskirken. Efter Generalforsamlingen var der koncert og fortælling med Marianne Harboe og Hans Dal. Et arrangement, hvor fortælling, sangen og musikken mødes til fordybelse og berigelse hos hver enkelt tilhører. Marianne Harboe og Han Dal har sammen etableret ”kunstnere i Hospice”, hvor ca. 100 professionelle sangere, musikere, skuespillere og fortællere optræder vederlagsfrit på landets hospicer. Det er også herfra dagens optrædende kunstnere kommer.

Desværre har det pga Corona og de deraf følgende restriktioner ikke været muligt at afholde flere arrangementer i løbet af 2021 - det håber vi vil lykkes i 2022.

 

Men bestyrelsen har ikke ligget på den lade side og vi har benyttet tiden til at søge nogle donationer og vi har den store glæde at kunne fortælle, at vi har modtaget en donation på 2 havebænke og 1 terrassevarmer fra Lions Clubbernes Fællesfond og fra Trygfonden har vi modtaget donation til køb af 2 kørestole. Senest har vi modtaget kr. 15.000 fra en privat donation. Denne donation skal anvendes i forbindelse med udvikling af haven på Sct. Maria Hospice. Vi er meget taknemmelige for disse donationer, der sammen med kontingent og støtte fra vores medlemmer er med til at opfylde Støtteforeningens formål.

 

 

MEDLEMMER:

Vort medlemstal er stabilt med ca. 350 medlemmer, men vi håber fremadrettet at flere kunne have lyst til at støtte vores formål - at øge kendskabet og støtten til hospice og det arbejde der udføres der af såvel frivillige som personale, samt med midler til gavn og glæde i dagligdagen for patienter, pårørende, personale og frivillige. 

 

Vi har desværre stadig en ”lille” udfordring i vores korrespondance til medlemmerne, idet det tidligere er blevet vedtaget, at vi i videst muligt omfang ikke sender fysiske breve ud for at spare de høje omkostninger, der er forbundet med det. I stedet lægger vi al information på Sct. Maria Hospice hjemmeside  under Støtteforeningen, og fremadrettet også på Facebook, idet vi har indgået en aftale med vores frivillighedskoordinator på Sct. Maria Hospice om dette. Desuden vil vi kraftigt opfordre vore medlemmer til at sende os deres mailadresser, så vi også kan sende information ad den vej. Ifølge vore vedtægter er vi kun forpligtet til at lægge oplysninger ind på hjemmesiden, men da vi mener, det er vigtigt med en god information, vil vi fremadrettet benytte de elektroniske muligheder, der er. Vi håber, at I vil være os behjælpelig med dette. 

 

Donationer og uddelinger:

 

I 2021 har vi modtaget donationer på i alt kr:    123.516       fordelt som følger:

 

Tryg Fonden                                                                kr. 93.516

Lions Clubbernes Fællesfond                                 kr. 15.000

Privat donation                                                          kr. 15.000

 

Med dette har vi, som tidligere nævnt kunnet indkøbe 2 kørestole, 2 bænke, 1 terrassevarmer og støtte haveprojektet på hospice, samt give støtte til uddannelse mm til frivillige, så de bliver klædt bedre på til deres arbejde til stor glæde og gavn for alle.

 

Bestyrelsen:

På sidste Generalforsamling blev Jørn Sander valgt ind og ved konstitueringen blev han valgt som næstformand og sekretær. Øvrige poster er besat med Karen Andersen som kasserer, Jytte Toftdal som ansvarlig for arrangementer, Jytte Sminge som bestyrelsesmedlem, Lene Gjengedal som suppleant og undertegnede som formand.

 

SENESTE NYT FRA HOSPICE:

Også på hospice er der en noget anderledes hverdag grundet diverse corona-restriktioner, men der gøres alt fra personalets og de frivilliges side for at opretholde en positiv og god hverdag for patienter og pårørende. På hjemmeside kan I læse, hvilke restriktioner, der er indført.

 

Vi er i år så heldig, at hospicechef Lone Jensen deltager i dag og hun har lovet umiddelbart efter Generalforsamlingen at fortælle lidt om Sct. Maria Hospice.

 

 

 

 

 

DONATION fra TrygFonden

Fra TrygFonden har Støtteforeningen 29. juni 2021 modtaget en donation på kr. 93.516 til køb af 2 kørestole til Sct. Maria Hospice.

Vi siger tusind tak for den flotte donation, som vi vil glæde os til at overrække til Sct. Maria Hospice.

På Støtteforeningens vegne

Anne Bak, formand

 

Overrækkelse af donation:

 

Mandag, den 28. juni 2021 fik Støtteforeningen for Sct. Maria Hospice besøg af Helge Bast og Ole Kjær fra Lions Clubbernes Fællesfond i Vejle i anledning af en donation på 2 havebænke og 1 terrassevarmer, som Lions Clubbernes Fællesfond har været så betænksomme at donere til hospice.

Det har længe været et stort ønske fra Sct. Maria Hospice, at såvel patienter, pårørende, personale og frivillige vil kunne nyde den smukke have og terrasse, samt sidde i stilhed og have nogle afslappende og hyggelige stunder. Bænkene og terrassevameren vil også kunne danne ramme om nogle af de udendørs arrangementer, der bliver afholdt.

Derfor er vi meget taknemmelige og glade for den flotte gave, som vi siger tusind tak for.

 

På bestyrelsens vegne

Anne Bak

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

                                                                                 

                   

 

 

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere