Arrangementer

Generalforsamling 2024

                                                                                                     

                GENERALFORSAMLING

 

Støtteforeningen for Sct. Maria Hospice holdt ordinær generalforsamling i sognelokalet i Nørremarkskirken i Vejle søndag, den 10. marts 2024 kl 14.00

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Formandens beretning for regnskabsåret 2023:

 Jeg vil begynde med at præsentere den nuværende bestyrelse for Sct. Maria Hospice:

 Næstformand og sekretær Jørn Sander. Jørn er samtidig foreningens revisor.

Kasserer Karen Andersen

Bestyrelsesmedlem Jytte Toftdal, der har ansvar for arrangementer

Bestyrelsesmedlem Ole Sørensen, der har ansvar for Nyhedsbrevet og medlemslisten.

Suppleant Lene Gjengedal

Suppleant Metha Palmus Hansen. Suppleanterne deltager I bestyrelsesmøderne og påtager sig opgaver efter behov.

Formand Anne Bak

 BERETNING:

Generalforsamlingen blev afholdt 26. marts 2023 i sognelokalet ved Nørremarkskirken i Vejle. Arne Sigtenbjerggaard var dirigent.

Desværre var der kun 12 deltagere til stede - vi var oppe mod et par andre store arrangementer i byen - rigtig ærgerligt.

1 bestyrelsesmedlem Jørn Sander og 2 suppleanter Metha Palmus Hansen og Lene Gjengedal var på valg - de modtog alle genvalg.

 Efter generalforsamlingen var der koncert med sanger og musiker Mariann Mikkelsen inde i selve kirkerummet. Koncerten var åben for alle - der deltog ca. 30 personer. Det var en meget flot koncert, som alle nød og takkede Mariann for forestillingen ved en fin klapsalve.

 DONATIONER:

Vi har i 2023 modtaget donationer fra flere sider. Endnu en gang har vi fået fra Trygfonden - denne gang 65.000 kr., som er brugt til indretning af et terapi- og samtalelokale for terapeuter, patienter og pårørende, hvor de for en stund kan trække sig tilbage og være nærværende sammen og hver for sig under alvorlig sygdom og livets afslutning. 

Vi har modtaget kr.10.000 fra Lions Munkebjerg som en påskønnelse og hjælp til at arrangere sociale indslag for alle med tilknytning til Sct. Maria Hospice - et eksempel er det musikalske indslag, vi skal høre efter denne generalforsamling, hvor guitarist Søren Bødker Madsen vil spille - fra Mozart til Metallica.

Vi har desuden modtaget donationer fra private på i alt 15000, som ifølge aftale med giveren bl.a. er brugt til køb af en vandsten, der står foran det nye orangeri på hospice. Disse donationer bliver brugt iht vore vedtægter til støtte for aktiviteter på hospice og til opfyldelse af ønsker hos patienter, pårørende, personale og frivillige.

Vi er meget taknemmelig for disse donationer, der sammen med medlemmernes kontingenter og støtte er med til at opfylde støtteforeningens formål - vi siger tusind tak!

 Medlemmer:

Medlemstallet er stabilt med ca. 250 medlemmer. Vi har i årets løb udsendt 3 nyhedsbreve dels pr. mail og dels pr. brev. Nyhedsbrevene har heldigvis været medvirkende til at flere af vore medlemmer har kontaktet os med mailadresser og flere har også gjort os opmærksom på, at de måske indtil flere gange allerede har givet deres mailadresse til os. Vi beklager selvfølgelig, at vi ikke har fået det tilføjet, men vi har haft lidt udfordringer med at køre medlemslisterne sammen - det håber vi fremadrettet er løst - så vi ikke skal bruge så mange penge på porto. Jeg vil sige tak for jeres tålmodighed og tak for de mange søde henvendelser, der er kommet. 

 Nyhedsbrevet bliver også lagt op på hjemmesiden. Vi håber, at I synes godt om nyhedsbrevet. I er også meget velkomne til at komme med forslag til indlæg. Det er Ole Sørensen, der står for udarbejdelsen - så ham kan I kontakte. 

Ole har også sørget for at vi har fået indlæg i kirkeblade i pastoratet. Vi håber ad den vej at øge kendskabet til os og derved forhåbentlig få flere medlemmer.

 Nyt fra Hospice:

 Nu er der endelig sat gang i det omfattende haveprojekt. Hvis vejret ellers er med os vil det første spadestik blive taget om ca 2 uger og vi forventer at kunne indvie haven først i september - dog vi der være nogle træer som først bliver plantet i efteråret. Haveprojektet vil blive gennemført i etaper, så haven vil være brugbar hele sommeren. Kunstværkerne er valgt og vil blive sat op efterhånden som områderne bliver klar til det.

Dette projekt har støtteforeningen også været med til at gøre mulig, idet vi har været med i ansøgningsprocessen om donationen og jeg har som repræsentant for støtteforeningen været med i styregruppen, samt kunstudvalget. Det hele i tæt samarbejde med repræsentant fra havegruppen, hospiceledelsen og den valgte landskabsarkitekt.

Vi glæder os til at følge processen og se det færdige resultat.

 Med dette vil jeg sige tusind tak til bestyrelsen for jeres støtte og store arbejde i årets løb. Jeg vil sige tak til medlemmer for støtten, og høre om der er spørgsmål.

 

Efter generalforsamlingen, hvor ca 30 deltog var der koncert med Sørenn Bødker Madsen, der er en dansk guitarvirtuos, komponist og arrangør. Søren Bødker Madsen leverer en unik performance på akustisk guitar. Han regnes for at være Danmarks musikalsk mest opdaterede klassiske guitarist og spiller musik for alle generationer og til enhver lejlighed. Han er særlig anerkendt for sine koncerter, hvor han på et højt professionelt niveau spiller alt fra Mozart til Metallica. En fantastisk koncert.

På bestyrelsens vegne siger jeg tak for en dejlig berigende dag.

Anne Bak, Formand

                                                                   

                                                                                 

                   

 

 

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere