Palliation (Lindring)

Palliation

Palliation betyder lindring. Ordet stammer fra latin ”pallium”, der betyder kappe, tæppe eller kåbe, og det anvendes om den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelser for mennesker ramt af livstruende sygdom (fx lungesygdom, hjertesvigt, kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom).

Rødder i Hospicefilosofien

Hospicefilosofien har fokus på videnskabelige behandlingsmetoder, kunsten i omsorgen og på at bringe kompetencer i spil med barmhjertighed.

Filosofien er en tilgang, som omfatter det hele menneskes natur med liv og død, krop, sind og ånd. Mennesket ses som en del af en familieenhed med såvel emotionelle, sociale, fysiske og praktiske behov, som bør dækkes med størst mulig dygtighed. Pleje og behandling fokuserer på den syge og de pårørende ud fra begrebet ”Total Pain”. Det er et begreb, som repræsenterer smerte- og symptomkontrol, samt psykisk, social og spirituel lindring, og kan opfattes som det samlede mål for plejen og behandlingen (Saunders & Kastenbaum, 1997), (Saunders, 1986, Saunders, Summers & Teller, 1981).

Ikke et speciale men et tværfagligt område

I Danmark er palliation på nuværende tidspunkt ikke defineret som et medicinsk speciale, men det kan opfattes som et tværfagligt område, der praktiseres på både specialiseret niveau (hospice, palliative teams og palliative afdelinger) og basalt niveau (hospitaler, kommunal hjemmepleje, plejecentre og almen praksis m.v.).

Palliativ indsats har til formål at fremme livskvalitet og retter sig mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der kan være forbundet med livstruende sygdom og død. Palliativ indsats er tværfaglig og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den syge og de nærmeste pårørende (Sundhedsstyrelsen, 2011).

Lindring og livskvalitet for patient og pårørende

Palliativ indsats tilrettelægges ud fra den syges ønsker og behov for lindring og med udgangspunkt i, at indsatsen også omfatter pårørende. Selvom det konkret i praksis kan give udfordringer, så inddeles palliativ indsats i en tidlig palliativ fase, en sen palliativ fase og en terminalfase.

I den tidlige palliative fase er den syge fortsat i behandling med det mål at helbrede eller forlænge livet og få sygdommen under kontrol. Her kan palliativ behandling og rehabilitering være aktuel. Fasen kan vare flere år.

I den sene palliative fase er livsforlængende behandling ikke længere muligt eller aktuelt. Behandlingen fokuserer på lindring, livskvalitet, pleje og omsorg. Fasen kan vare måneder.

I terminalfasen er den syge døende, og det er ikke længere aktuel at give livsforlængende behandling. Palliation er det centrale behandlingsmål, og patientens levetid er begrænset til dage eller uger. Efter patientens død består palliativ indsats i eventuel støtte til efterladte (Sundhedsstyrelsen, 2011), (Dalgaard, Thorsell & Delmar, 2010).

WHO’s definition af den palliative indsats, dansk version:

"At fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art."

Den palliative indsats 

  • Tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer
  • Bekræfter livet og opfatter døden som en naturlig proces 
  • Tilstræber hverken at fremskynde eller udsætte dødens indtræden 
  • Integrerer omsorgens psykologiske og åndelige aspekter
  • Tilbyder en støttefunktion for at hjælpe patienten til at leve så aktivt som muligt indtil døden 
  • Tilbyder en støttefunktion til familien under patientens sygdom og i sorgen over tabet
  • Anvender en tværfaglig teambaseret tilnærmelse for at imødekomme behovene hos patienterne og deres familier, inklusive støtte i sorgen om nødvendigt
  • Har til formål at fremme livskvaliteten og kan også have positiv indvirkning på sygdommens forløb
  • Kan indsættes tidligt i sygdomsforløbet i sammenhæng med andre behandlinger, som udføres med henblik på livsforlængelse, som for eksempel kemo- eller stråleterapi, og inkluderer de undersøgelser, som er nødvendige for bedre at forstå og håndtere lidelsesfyldte kliniske komplikationer.

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere