Den selvejende institution Sct. Maria Hospice

Bestyrelsen forestår sammen med hospicechefen ledelsen af Sct. Maria Hospice og skal sørge for en forsvarlig organisation af hospicets aktiviteter, og ligeledes for at hospicet ledes i overensstemmelse med vedtægterne og driftsaftalen med Region Syddanmark.

Bestyrelsen skal fastlægge retningslinjer og anvisninger, der skal gælde for hospicechefen og skal føre tilsyn med, at hospicets ledelse foregår på forsvarlig måde i overensstemmelse hermed. 

 

Billede af den nye bestyrelsen er på vej!

Bestyrelsen for Sct. Maria Hospice:

Bestyrelsesformand

Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune

Mail: arnsi@outlook.dk

 

Næstformand:

Leif Vestergaard Pedersen, Formand for Etisk råd og tidl. direktør i Kræftens Bekæmpelse

 

Bestyrelsesmedlemmer

Dan Lygum Skjerning, Regionrådsmedlem, Region Syddanmark

Bodil Kjær Sørensen, Sygeplejerske og medarbejderrepræsentant

Tove Bjørn Jensen, Sognepræst

Marianne From, Praktiserende læge i Vejle

Christina Rothmann Johansen, Butiksindehaver

Hanne Andersen, Sygehus Direktør SLB

 

 

Link til: Driftsoverenskomst med Region Syddanmark.

Link til: Vedtægter for Sct. Maria Hospice 

 

Liljekontoen:

Med en oprindelig aftale om Sct. Maria Hospice egenfinansiering af en tredjedel af de samlede udgifter, som var en del af startgrundlaget i 1995, var en løbende tilgang af gaver og andre donationer en simpel forudsætning for hospices overlevelse.

Da hospice fik driftsoverenskomst med daværende Vejle Amt, blev det nødvendigt at ændre status for så vidt angår de frivillige gaver, som stadig flød til hospice, og det blev baggrund for etableringen af "Liljekontoen."

Der er et økonomisk loft på driften af Hospice, hvorfor mange opgaver udover almindelig drift, finansieres fra fonde, testatorer og sponsorer - altså midler fra "Liljekontoen". Dette værende udgifter til eksempelvis sorggrupper, frivilligt arbejde, kurser og uddannelse, supervision, udvikling og arrangementer for patienter og pårørende.

Kontoen administreres af bestyrelsen for Sct. Maria Hospice, som af kontoen beslutter hvad pengene skal bruges til. Såfremt en gave eller donation er ydet til et bestemt formål, skal gavegivers ønske respekteres.

"Liljekontoen" er omfattet af Skattelovens §8a, således at donationer er fradragsberettiget. For 2019 mindst kr. 200,- og maksimum kr. 16.300,-.

Beløbet skal skatteangives af Sct. Maria Hospice, hvorfor der ved donation bedes oplyst CPR-nr. for private og CVR-nr. for foreninger og virksomheder.

 

Ethvert bidrag som støtte for dette formål, kan indbetales på:

Sydbank: Reg.nr. 7030 Konto nr. 1310622

Såfremt du i stedet for blomster til begravelse/bisættelse ønsker at betænke Sct. Maria Hospice, kan du donere beløbet til ovenstående konto - bemærk venligst at påføre afdødes navn.

 

Link til: Vedtægter for Liljekontoen.

Kontakt

Sct. Maria Hospice

Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Øst

+45 9944 0950

  Sct. Maria Hospice på facebook

Sikker mail via e-Boks (Borger)

Sikker mail via e-Boks (Virksomhed)

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere