Sct. Maria i et historisk tilbageblik

Det oprindelige logo tegnet af den lokale designer; Asbjørn Lønvig.

Logoet anvendes ikke længere, da vi i 2015 besluttede at slette ordet "center". Liljen er dog bibeholdt i det nye logo, om end i en lidt anden opfrisket version.

Mariasøstre - søstre af Marias Hellige Hjerte.

 

De første katolske sognepræster ved Sct. Norbert Kirke, Eykens og Brems, fik fra 1905 hjælp af nogle Sct. Josef-søstre, der flyttede til byen for at drive katolsk skole, men præsternes ønske om også at påtage sig en hospitalsopgaver havde de ikke kræfter til. I stedet ankom i 1911 de første Mariasøstre til Vejle fra deres moderkloster i Berlaar i Belgien.

De videreførte skolearbejdet, og som nabo til kirke og skole blev nu opført Sct. Maria Hospital, som stod klar i 1913. Opført på Blegbanken i Vejle bymidte, og med N. Christof Hansen som arkitekt.

Sct. Maria Hospital fungerede som sådant frem til 1994 - de seneste år som føde- og gynækologisk hospital.

Det var Vejle Amtsråds beslutning i foråret 1991 om at flytte de gynækologisk/obstetrisk patienter - og hermed den eksisterende fødeklinik - fra Sct. Maria Hospital til Vejle Sygehus, der igangsatte den planlægning om Hospitalets fremtidige anvendelse, som i sidste instans førte til etableringen af provinsens første Hospice på Sct. Maria Hospital.

Beslutningen var genial - genial fordi der i Vejle og i Vejle Amt bestandigt har stået stor respekt om og beundring for det arbejde, som Maria-søstrene i det tyvende århundrede havde udført på Blegbanken, og som har gjort Sct. Maria Hospital til et centralt og nærværende begreb for byens befolkning.

At Sct. Maria med ændringer til hospice nu blev stedet hvor alvorligt syge medborgere forberedte sig på udgangen af livet i værdighed og tryghed, som det hidtil havde været stedet, hvor de yngste borgere i byen første gang så dagens lys, lå på en eller anden måde i smuk forlængelse, der kun kunne forekomme naturlig.

Maria-søstrene blev et naturligt midtpunkt i arbejdet med oprettelsen af hospice til et sted, hvor omsorg og sjælesorg er et naturligt centrum for døende mennesker og deres pårørende.

Maria-søstrene vedblev at være tilknyttet Sct. Maria Hospice frem til 2006, hvor de sidste vendte hjem til deres udgangspunkt i Belgien.

Mindet om dem og deres indsats vil leve på Sct. Maria Hospice.

 

 

Sct. Maria Hospice.

"Sct. Maria Hospice er klar til igangsætning - et ja fra Amtet om støtte med kr. 2,5 mill. pr. år i 1995/96 og 1996/97 ville være startskuddet, og det første Hospice vest for Storebælt kan være klar til at modtage patienter fra 1. oktober 1995."

Ovenstående er taget fra Vejle Amts Folkeblad, december 1994.

Historien om etableringen af provinsens første Hospice i Sct. Maria Hospitals bygninger på Blegbanken i Vejle involverede mange mennesker, lokalpolitikere, fagfolk og lægfolk.

Hospice-planerne udviklede  sig fra at være en mere eller mindre tilfældig strøtanke, til på rekordtid at antage karakter af en "folkesag", der blev båret frem af engagerede meningsdannere i et sandt hav af læser-tilkendegivelser i byens avis.

Dette stærke, folkelige engagement, der senere også udmøntede sig i kraftig tilgang til den støtteforening, der tidligt blev startet, havde som resultat, at et altovervejende flertal i Vejle Amtsråd, der sad med nøglen til planens virkeliggørelse, på effektfuld vis i løbet af få døgn skiftede fra indledningsvis at være imod til at være klart for en etablering.

Sct. Maria Hospice slog dørene op for de første patienter 1. november 1995.

 

18 år - og dermed klar til at flytte hjemmefra.

Følgende skrev Region Syddanmark på deres hjemmeside (3. december 2013.):

Alvorligt syge og døende får nu nye og bedre faciliteter i det nye Sct. Maria Hospice Center, når centeret flytter til Bredballe i udkanten af Vejle. I går blev det nye domicil indviet.

Sct. Maria Hospice Center i Vejle er netop fyldt 18 år, og så er man pr. definition voksen og klar til at flytte hjemmefra.

Det gælder også Sct. Maria Hospice Center, der hidtil har haft adresse på Blegbanken midt i Vejle og nu er klar til at tage de nye rammer på Karl Bjarnhofsvej 2 i Bredballe i Vejle i brug.

Beslutningen om at flytte bundede bl.a. i, at de smukke gamle bygninger på Blegbanken ikke længere fuldt levede op til de krav, der stilles fra Arbejdstilsynet vedr. det fysiske arbejdsmiljø på et hospice.

Det nye Sct. Maria Hospice i Bredballe, der tidligere husede DR, blev bygget om for cirka 33 millioner kroner.

Her vil vi endnu en gang udtrykke en dybfølt tak til den fantastiske opbakning og kæmpedonation, vi modtog fra OLE KIRKS FOND i Billund, og fra KIRK KAPITAL v/ familien Kirk Johansen her fra Vejle.

I apteringsfasen modtog vi donation fra Knud Højgaards Fond, Sydbanks Fond, Lions Club Vejle/Munkebjerg og Støtteforeningen for Sct. Maria Hospice. Modulex Skiltevirksomhed fra Billund har sponseret hele skiltningen, både udvendig og indvendig.

Byggeriet er projekteret af CASA arkitekter Næstved/Odense og hovedentreprisen er udført af Nisgaard + Christoffersen A/S Vejle.

Angående den indendørsmæssige indretning og farvesætning, fik arkitekt Bodil Kellermann opgaven betroet - pengene blev godt givet ud, da vi ikke selv havde mod til de friske farver, der i dag pryder vores vægge.

Have- og anlægsprojektet blev lagt i hænderne på LAND+ v/ landskabsarkitekt Michael Finke, Odense.

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere