Sådan bliver man henvist til Sct. Maria Hospice

Hvornår kan man komme på hospice:

Når man har en uhelbredelig sygdom og heraf komplekse symptomer af fysisk, psykisk, social, eksistentiel eller åndelig karakter

Når der ikke længere er mulighed for kurativ (helbredende) behandling

Når plejen er rettet mod at lindre de gener, der er forbundet med sygdommen

Når man selv har et ønske om at komme på hospice

Hospiceopholdet betales af regioner og kommuner og er derfor gratis for patienter! 

 

 

Henvisning

Henvisning til hospice sker ved at enten egen læge, det palliative team eller en sygehuslæge med godt kendskab til patienten skriver en henvisning.

Man kan altid efter eget ønske henvises til hospice, det er dog hensigtsmæssigt i samarbejde med lægen at finde ud af, om det er den bedste løsning, og om tidspunktet er det rette.

Visitation

På alle hverdage visiteres (vurderes) de henvisninger, vi modtager.

Vi beslutter, om den henviste umiddelbart skal tilbydes en plads, når en sådan er ledig, eller om der i ventetiden skal sættes andre tiltag i gang.

Vi har ikke nogen venteliste, da vi dagligt prioriterer mellem de, der er henvist og beslutter ud fra den samlede situation, hvem der har mest behov for en plads. Det betyder også, at man ikke kan forvente at få en plads efter en bestemt periode. Vi har dog et internt score system, hvor de "højt prioriterede" som oftest tilbydes plads indenfor få dage til to uger.

Man må meget gerne kontakte os og give besked, hvis der er ændringer (forværringer) i tilstanden, der skal indgå i vores vurdering, ligesom man altid er velkommen til at forhøre om muligheden for plads.

Af og til sker det, at vi ikke når at tilbyde en plads, inden døden indtræffer, eller situationen er blevet så alvorlig, at man ikke længere har glæde af pladsen.

Afvisning af henvisning

Nogle henvisninger afvises, enten fordi de er sendt for tidligt, eller fordi det ikke vurderes, at der er mange komplekse symptomer. Hvis henvisningen afvises, får den henvisende læge besked herom.

Man kan altid genhenvises, hvis man senere får komplekse problemer, der gør det relevant.

Indlæggelse

Patient, pårørende, eller eventuelt den afdeling, hvor patienten opholder sig, bliver kontaktet, når der er en ledig plads. 

Indlæggelse vil som regel være med dags varsel. 

 

Hospiceophold til livets afslutning

Hospiceophold er relevant i den sidste tid af livet, hvor man har brug for lindrende pleje og behandling. Her er de aktive tiltag for at livsforlænge, som oftest ophørt. På hospice hverken forlænger eller forkorter vi livet, vi har sigte på at lindre og give gode stunder i den sidste tid.

Vi kan ikke tilbyde intensiv behandling på hospice, og da man som oftest er i slutfasen af livet, vil vi heller ikke forsøge på genoplivning. Det er der ofte tidligere i forløbet allerede talt om, måske på sygehuset, og vi sikrer os ved indlæggelsen, at vi har ens forventninger til dette.  

Hospiceophold som et symptomlindrende ophold

Vi kan tilbyde symptomlindrende ophold af kortere varighed, oftest 2-3 uger.

Dette ved svære og komplekse symptomer, hvor andre tiltag, som hjemmesygepleje og tilknytning af Det Palliative Team, er forsøgt uden tilfredsstillende effekt.

Henvisning til symptomlindrende ophold kan ske både via praktiserende læger, sygehuslæger eller læger fra Det Palliative Team.

Udskrivelse

Cirka 10% af patienterne udskrives fra hospice, som oftest for at være hjemme en periode og genhenvises, når behovet opstår.

Nogle udskrives efter et symptomlindrende ophold, hvor de har fået det så godt, så de igen kan være hjemme.

Nogle indlægges her med forventning om, det er til livets afslutning, men får det i en periode bedre eller stabil sygdom.

Her kan det komme på tale med udskrivelse. Måske har man selv fået lyst til at være hjemme en tid igen, og måske er der ikke noget, vi kan tilbyde, som ikke også kan klares af hjemmeplejen eller på et plejehjem. Vi holder jævnligt statussamtaler med patient, pårørende, læge og sygeplejerske, hvor vi taler om situationen og i fællesskab planlægger fremtiden.

Beslutningen om udskrivelse tages når vi vurderer, at man kan hjælpes rigtigt godt et andet sted, og en anden med svært behov dermed kan få glæde af vores specialiserede indsats.

Kontakt

Sct. Maria Hospice

Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Øst

+45 9944 0950

  Sct. Maria Hospice på facebook

Sikker mail via e-Boks (Borger)

Sikker mail via e-Boks (Virksomhed)

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere