Henvisning og visitation til Sct. Maria Hospice

Målgruppen for hospiceophold er mennesker:

Med uhelbredelig sygdom og heraf komplekse symptomer af fysisk, psykisk, social, eksistentiel eller åndelig karakter.

Der har afsluttet kurativ behandling.

Der er velinformerede om det lindrende sigte med pleje og behandling. At der herunder ikke vil blive gjort forsøg på genoplivning.

Der er velinformerede om andre muligheder for støtte og pleje.

Der selv har et ønske om at komme på hospice.

Hospiceopholdet betales af regioner og kommuner og er derfor gratis for patienten! 

Henvisning

Vi modtager henvisninger på patienter med uhelbredelig sygdom. Henvisning sker via egen praktiserende læge eller sygehuslæge med godt kendskab til patienten.

Ophold i den sidste fase af livet:

Patienter der opfylder ovenstående kriterier for henvisning.

 

Hospiceophold som et symptomlindrende ophold:

Vi kan tilbyde symptomlindrende ophold af kortere varighed, oftest 2-3 uger.

Dette ved svære og komplekse symptomer fra sin sygdom, hvor andre tiltag, som hjemmesygepleje og tilknytning af Det Palliative Team, er forsøgt uden tilfredsstillende effekt.

Henvisning til symptomlindrende ophold kan ske både via praktiserende læger, sygehuslæger eller læger fra Det Palliative Team.

 

Henvisningen skal indeholde:

  • Relevante oplysninger om patientens nuværende situation, fysisk, psykisk, socialt og eventuelt eksistentielt og åndeligt. 
  • Beskrivelse af de komplekse palliative problemstillinger sygdommen medfører.

 

Henvisningen sendes elektronisk til Sct. Maria Hospice:

Vi kan søges frem på følgende navn og koder:  

  • Sct. Maria Hospice Center (Vejle), beh. afsnit
  • SOR-kode: 300731000016005
  • SKS-kode: 6009030
  • Lokations-nummer: 579001357986

 

Ved problemer med at sende henvisningen kontakt da gerne vores administration. 

De træffes på hverdage fra kl. 10.00 til 14.30, på tlf. 99 44 09 50.

Visitation

Henvisninger visiteres dagligt på hverdage kl. 8.30.

I visitationen deltager hospicelæge, hospiceledelsen og lægesekretær ved Sct. Maria Hospice. 

Visitationen foretages tværfagligt, hvor patienterne vurderes ud fra kompleksiteten i deres sygdom og aktuelle situation.

 

Ikke alle patienter bliver vurderet som kandidat til en hospiceplads.

Hvis det vurderes, at patientens sygdomsbillede og symptomer er af en sådan karakter, at anden indsats skal forsøges, giver vi henvisende læge besked om dette.

Ved behov for oplysninger i forhold til henvisning og visitation kontakt da gerne vores sekretær på hverdage fra kl. 10.00 til 14.30, på tlf. 99 44 09 50.

Indlæggelse

Patient, pårørende eller eventuelt den afdeling hvor patienten opholder sig, bliver kontaktet, når der er en ledig plads. 

Indlæggelse vil som regel være med dags varsel. 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere