Hvordan man kan støtte os

Der er lagt et økonomisk loft på driften af Hospice, hvorfor mange opgaver udover den almindelig drift finansieres fra fonde, testatorer og sponsorer. Dette værende opgaver som:

Det frivillige arbejde

Kurser og uddannelse af personalet

Udviklingstiltag og arrangementer til gavn for patienter og pårørende

samt vores sorggrupper der er et tilbud til efterladte pårørende

 

Vi takker for ethvert bidrag, der betænkes Sct. Maria Hospice - dette værende enten via Liljekontoen eller gennem Støtteforeningen.   

Liljekontoen:

Liljekontoen administreres af bestyrelsen for Sct. Maria Hospice.

På Liljekontoen indgår alle gaver og donationer samt arvemidler som tilfalder Sct. Maria Hospice.

Liljekontoens midler skal primært anvendes til gavn for patienterne på Sct. Maria Hospice ved forbedringer af rammer og vilkår for patienternes ophold og deres familiers ophold på Sct. Maria Hospice.

Herudover kan Liljekontoen anvendes til økonomisk dækning eller tilskud til aktiviteter og forskning, der kan sikre og forbedre grundlaget for de palliative ydelser på Sct. Maria Hospice.

Såfremt en gave eller donation er ydet til et bestemt formål, skal gavegivers ønske respekteres.

"Liljekontoen" er omfattet af Skattelovens §8a, således at donationer er fradragsberettiget. For 2016 mindst kr. 500,- og maksimum kr. 15.200,-.

Beløbet skal skatteangives af Sct. Maria Hospice, hvorfor der ved donation bedes oplyst CPR-nr. for private og CVR-nr. for foreninger og virksomheder.

 

Ethvert bidrag som støtte for dette formål, kan indbetales på:

Sydbank: reg.nr. 7030 konto nr. 1310622

Såfremt du i stedet for blomster til begravelse / bisættelse ønsker at betænke Sct. Maria Hospice, kan du donere beløbet til ovenstående konto, - bemærk venligst, at påføre afdødes navn.

Link til: Vedtægter for Liljekontoen.

 

Støtteforeningen:

Støtteforeningen for Sct. Maria Hospice blev oprettet i august 1995.

Formålet var i starten at støtte Sct. Maria Hospice ved at udbrede kendskabet til det - og samle økonomi til at støtte i hverdagen for såvel indlagte, pårørende som personale.

Støtteforeningens formål er i dag stadig at støtte Sct. Maria Hospice, men også at udbrede hospicetanken bredt i samfundet.

Dette gøres ved bl.a. at afholde møder for foreningens medlemmer, og ved at arrangere forskellige aktiviteter for en bredere kreds - f.eks. at lave koncerter, kulturelle og underholdningsmæssige arrangementer.

Bestyrelsen for Støtteforeningen tager også gerne ud og fortæller om Sct. Maria Hospice og Hospicetanken.

 

Støt os som medlem:

Du kan støtte dette arbejde ved at melde dig ind i Støtteforeningen, idet medlemskontingentet er basis for foreningens virksomhed.

Som medlem kan du desuden være aktiv på flere måder, der er brug for dine ideer, dit engagement, din medvirken og din mening.

Se mere under fanen Støtteforeningen - Organisation og bestyrelse.

 

 

 

Kontakt

Sct. Maria Hospice

Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Øst

+45 9944 0950

  Sct. Maria Hospice på facebook

Sikker mail via e-Boks (Borger)

Sikker mail via e-Boks (Virksomhed)

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere