Nyhedsbrev 2018

TIL MEDLEMMERNE AF SCT. MARIA HOSPICE STØTTEFORENING

 

 

Første kvartal af 2018 nærmer sig sin afslutning. Det afholder mig dog ikke fra at ønske alle vore medlemmer et godt og lykkebringende 2018. Samtidig en stor tak for Jeres støtte i 2017.

I det følgende vil jeg kommentere dele af foreningens virke:

MEDLEMMER:
Foreningen har aktuelt 451 medlemmer. Som jeg anførte i nyhedsbrevet marts 2017 er vi i større og større konkurrence med mange andre foreninger med velgørende formål. Vi ser frem til, at I gennem Jeres forskellige netværk kan hjælpe os med at skaffe nye medlemmer.

Medlemskontingentet er (synes vi) beskedent, men er en stor del af de midler vi kan uddele i overensstemmelse med foreningens formål.

De aktuelle kontingentsatser er:

Enkeltpersoner                       kr. 125,00
Ægtepar/samboende               kr. 200,00
Virksomheder/selskaber         kr.  600,00


Det kan i tilknytning hertil bemærkes, at vi i relation til foreningens arbejde henstiller, at vore medlemmer i højere grad søger oplysninger på vores hjemmeside. Her vil I løbende kunne finde løbende oplysninger om foreningens virke. Hjemmesiden er et Link til Sct. Maria Hospice hjemmeside (www.sctmariahospice.dk). Her finder I et Link til “støtteforeningen “. Finder I ikke svar på Jeres spørgsmål kan I altid kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne. I finder bestyrelsesmedlemmernes adresse, mailadresse og telefonnr. på hjemmesiden.

BESTYRELSEN:            

På generalforsamlingen 12 juni 2017 nyvalgtes Jytte Toftdal og Anne Bak (begge er med i det frivillige korps), Yderligere er indtrådt den tidligere suppleant Jytte Sminge. Som jeg indledningsvis nævnte afgik vor tidligere kasserer Anne-Lise Laursen ved døden den 31.12 2017.

ARRANGEMENTER:  
Vi må endnu engang konstatere, at det er vort svage punkt. Vi har (trods flere opfordringer) ikke fået henvendelser fra Jer om eventuelle ønsker. Vi er fortsat åbne for sådanne ønsker.
Ideerne er dog begyndt at komme --- primært efter Jytte Toftdal og Anne Baks indtræden i bestyrelsen. Jytte er tidligere organist ved Sct. Nikolaj Kirke og har stået bag flere koncerter på Hospice. Mange til stor glæde for patienter, pårørende og personale.

Det kan allerede nu nævnes, at der søndag den 7. oktober 2018 kl. 14.00 afholdes et større arrangement i Bredballe Sognehus. Her optræder en særdeles kendt duo; Laif Møller Lauritsen og Lene Bro. Endvidere fortæller tidligere chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad Arne Mariager. Gå ikke glip af denne oplevelse og noter allerede nu datoen i kalenderen.

Vi kan allerede nu også oplyse, at generalforsamlingen afholdes torsdag den 14. juni kl. 19.00 på Cafe Conrad i Søndergade (Den Smidtske Gård). Også denne dato bør noteres.


Det kan tilføjes, at der allerede nu arbejdes på et større arrangement i foråret 2019.

                                          

 INDBETALING AF KONTINGENT:
Som nævnt i nyhedsbrevet 2017 vil vi meget gerne forenkle proceduren ved Jeres indbetalinger af kontingent og fremsendelse af meddelelser. Nuværende praksis er for dyr både for Jer og foreningen. Vi henstiller derfor indtrængende, at I meddeler Jeres mailadresse til et af bestyrelsesmedlemmerne.


Kontingent kan fortsat indbetales på foreningens Bankkonto: REG. 1551 KONTO nr. 5731259.

    
I sidste nyhedsbrev nævnte jeg tilmelding til betalingsservice. Det viste sig dog at være for dyrt for alle parter. Vi har også derfor sørget for, at det nu kan indbetales via MOBILEPAY på 52257.

DONATIONER OG UDDELINGER:
Vi har i 2017 modtaget donationer fra:

Lions Club Vejle-Munkebjerg                                       kr. 20.000

Den Danske Frimurerloge                                              kr. 49.000

En person fra Philippinerne                                           kr. 15.000 (Nævnte har dansk navn og vi mener der er tale om en person som er pårørende til en tidligere patient.

Trygfonden                                                                    kr. 35.200. Fonden gav tilsagn i 2017, men beløbet er først betalt i 2018.

           

Vi har ydet følgende støtte:

De frivillige til driften                                                   kr. 45.000

Hospice til ” forflytningslagner ”                                  kr. 49.000

Hospice til nye toiletstole                                              kr. 83.000. Disse til afløsning af stole fra hospice start i 1995.

 

Det var på tide, og det nævnte inventar er til stor glæde for både patienter og personale. Udgifterne har ikke kunnet afholdes indenfor Hospice Budget. Vor forening er utrolig glade for på en gang at kunne glæde både Hospice, men ikke mindst vore patienter og ansatte.
Både disse donationer og Jeres kontingent er med til at sikre først og fremmest vore patienter de bedst mulige vilkår.

 

PÅ VEGNE BESTYRELSEN

            OLE VEDEL

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere