Nyhedsbrev 2020

TIL MEDLEMMER AF SCT. MARIA HOSPICE STØTTEFORENING

Bestyrelsen siger tak for støtten i året, der er gået og ønsker jer og jeres familier en glædelig jul, samt et godt nytår.

2020 har også for os været et meget mærkeligt år, hvor vi har aflyst og udskudt diverse arrangementer. Heldigvis lykkedes det os at gennemføre Generalforsamlingen den 4. oktober i Nørremarkskirken. Her blev Jørn Sander valgt ind i bestyrelsen. Efterfølgende var der koncert og underholdning med Marianne Harboe og Hans Dahl. Referatet fra Generalforsamlingen ligger på vores hjemmeside www.sctmariahospice.dk under støtteforeningen. Desværre har vi på grund af forsamlingsforbud ikke kunnet gennemføre andre arrangementer - det håber vi at kunne i 2021. Foreløbig har vi fastsat vores næste Generalforsamling til tirsdag, den 16. marts kl 19.00 i Bredballe Sognegård. Nærmere information vil komme i dagspressen, samt på vores hjemmeside.

Heldigvis har vi i 2020 kunnet fastholde vores medlemstal, der er svagt stigende - det er dejligt. Kontingentet er fortsat uændret: 

Enkeltpersoner:                   kr. 125  

Ægtepar/ samboende:          kr. 200  

Virksomheder/ selskaber:     kr. 600

Kontingentet indbetales på foreningens bankkonto: 1551 5731259 eller på MobilePay: 52257. Kontingentet bedes indbetalt senest 31. januar 2021.

I bedes venligst skrive medlemsnummer og navn på overførslen. Gaver til foreningen er fradragsberettigede op til kr. 16300 - husk venligst at opgive CPR-nr.

Endvidere vil vi være meget taknemmelige, hvis de medlemmer, der ikke allerede har sendt mailadresser, gør det. Evt. ændringer må I også meget gerne sende til os. Vi vil meget gerne sende diverse information elektronisk til vore medlemmer - det er både meget lettere og vil spare en masse penge til porto.

I 2020 har vi modtaget en række donationer specielt fra private - TAK for det. Vi har i år valgt at støtte dagligdagen på Hospice til gavn og glæde for alle, der har deres dagligdag der. Der er købt blomsterkrukker til terrasserne ved patientstuerne, planter til haven, redskaber til havefolket, materialer til nørklegruppen, der fremstiller ting til salg. Pengene herfra går ubeskåret tilbage til Hospice. Som eksempel herpå kan nævnes, at der netop er overrakt 25. stk. af den nye højskolesangbog, 5 stk. med stor skrift, en nodebog og en bog, der beskriver de enkelte sange. 

Med dette vil jeg på bestyrelsens vegne sige tak for det år, der er gået og se frem til 2021, hvor vi forhåbentlig kan gennemføre nogle arrangementer.

Anne Bak

Formand

 

 

 

 

 

 

 

             

 

                                                                                                                                 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere