Nyhedsbreve

Marts 2017

TIL MEDLEMMERNE AF SCT. MARIA HOSPICE STØTTEFORENING

 

Bestyrelsen ønsker alle et godt 2017 med tak for jeres støtte i 2016.

 

MEDLEMMER:

Vi må desværre ved udgangen af 2016 konstatere et faldende medlemstal samt endvidere at flere medlemmer ikke har betalt kontingent. Vi har i bestyrelsen brugt megen tid på at drøfte årsagerne hertil, samt hvad vi kan foretage os for at forbedre disse forhold.

Det er jo ikke ukendt, at der er rigtig mange foreninger (også med velgørende formål), der på flere måder søger at skaffe medlemmer.

Jeg efterspurgte på generalforsamlingen den 13/6 2016 eventuelle ønsker til foredrag samt andre arrangementer, der kunne interessere medlemmerne. Jeg modtog desværre ikke nogen ønsker og har heller ikke i skrivende stund modtaget nogen henvendelser.

Bestyrelsen vil gerne til vore trofaste medlemmer give noget igen.

Med baggrund heri OPFORDRER jeg igen medlemmerne til at fremkomme med ønsker. Vedrørende dette kan der rettes henvendelse til undertegnede på mail: vedel81@mail.dk eller telefon: 29 16 22 12. I er også velkomne til at skrive til mig på adressen:

Hegnsgårdsvej 81, 7120 Vejle Ø. Jeg ser frem til at høre fra jer!!!

Til ovennævnte kan føjes, at vi den 12. april sidste år holdt ”ÅBENT HUS” ved sygeplejerske Per Christensen. Yderligere inviterede vi til koncert i Sognehuset med Marianne Harboe (har skrevet tekst til adskillige sange/salmer) samt dennes ægtefælle Hans Dal. Ægteparret var med til at stifte foreningen ”KUNSTNERE I HOSPICE” og har optrådt ved adskillige hospicer i hele landet. I kan gå ind på internettet under den nævnte forenings navn og se alle de kendte kunstnere, der kan engageres.

Den pågældende koncert måtte vi desværre aflyse også med baggrund i manglende tilslutning. Jeg var måske sent ude med invitationen, mener dog fortsat I er gået glip af en stor oplevelse. Det kunne indgå i jeres overvejelser om fremtidige arrangementer, men der kan jo også være lokale kunstnere. Flere er med i ”KUNSTNERE I HOSPICE”.

 

INDBETALING AF KONTINGENT:

Også dette emne var fremme på generalforsamlingen i 2016.

Som bekendt opkræves kontingentet ved at giroindbetalingskort vedlægges nyheds-brevet og fremsendes som almindelig post. Det er udgiftskrævende for såvel Støtteforeningen som for de enkelte medlemmer. Bestyrelsen kunne forestille sig, at nyhedsbrevet (og eventuelle andre meddelelser) kunne fremsendes pr. e-mail, således at indbetalingen af kontingent kunne ske via Netbank/tilmelding til Betalingsservice. Selv om denne fremgangsmåde for begge parter er omkostnings-besparende vil vi ikke presse ordningen ned over vore medlemmer før vi har foretaget nærmere undersøgelse i relation til medlemmernes muligheder for ANVENDELSE AF E-MAIL/NETBANK/BETALINGSTJENESTE.

FORENINGENS BANKKONTO ER:         REG.NR. 1551                    KONTO NR. 5731259.

Vi beder derfor indtrængende om, at I snarest meddeler følgende oplysninger, idet disse selvfølgelig vil blive behandlet fortroligt:

1) Jeg har følgende e-mail adresse:

2) Jeg ønsker at betale via Netbank og/eller tilmelde mig betalingsservice.

 

Besvarelse kan ske til et af følgende bestyrelsesmedlemmer:

Karen Elsebeth Kristensen: karenelsebethkristensen41@gmail.com - tlf. 41 97 53 17

Karen Andersen: bogholder@jysklad.dk – tlf. 21 62 73 41

Ole Vedel: vedel81@mail.dk – tlf. 29 16 22 12

 

STØTTE:

Gaver til foreningen er fuldt fradragsberettiget for indtil kr. 15.600,- i 2017. I nævnte forbindelse kan jeg oplyse, at bestyrelsen for nogle dage siden er blevet kontaktet af Lions Club Munkebjerg Vejle. Klubben oplyste, at Støtteforeningen ville modtage en donation på kr. 10.000,-. Det vil ske ved en mindre reception den 21. februar kl. 15.00 hos AT-biler, Haderslevvej 1, Vejle. AT-biler er en af Lions Club Munkebjerg Vejles sponsorer.

Vi har i 2016 ydet støtte til DE FRIVILLIGE (kr. 45.000,-) samt HOSPICE kr. 40.000,- til TV-INFO, som er placeret umiddelbart til venstre for indgangen. Vi har erfaret, at nævnte er til stor hjælp og glæde både for beboere, pårørende samt personale.

 

HJEMMESIDE:

I relation til nyheder og arrangementer henviser vi fortsat til vor hjemmeside. I finder den som link til Sct. Maria Hospice hjemmeside.

Vi kan dog allerede oplyse, at den ordinære GENERALFORSAMLING finder sted på Hospice:

MANDAG DEN 12. JUNI KL. 19.00.

Nærmere følger på hjemmesiden.

 

På bestyrelsens vegne

Ole Vedel

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere