Hospiceledelse

Bestyrelsen forestår sammen med hospicechefen den øverste ledelse af Sct. Maria Hospice.

De skal sørge for en forsvarlig organisation af hospicets aktiviteter, og skal sørge for at det ledes i overensstemmelse med vedtægterne og driftsaftalen med Region Syddanmark.

Den daglige ledelse på Sct. Maria Hospice varetages af Hospicechef Lone Jensen

En af de meget vigtige opgaver vi som ledere har, er hele tiden at sikre, at der er sammenhæng mellem de mål, der er for organisationen Sct. Maria Hospice, og de mål der er for den enkelte medarbejders funktion.

At disse funktioner spiller sammen i et godt tværfagligt samarbejde - netop til gavn for den enkelte patient og pårørende.

Ledelsen af Sct. Maria Hospice arbejder for:

  • At sikre målopfyldelse af alle prioriterede aktiviteter på Sct. Maria Hospice på en velbegrundet og kreativ måde
  • At skabe grundlag for, at de daglige opgaver bliver løst på en højt kvalificeret måde med udgangspunkt i værdigrundlag og de faglige målsætninger.
  • At sikre, at de lindrende sygepleje- og behandlingsydelser tager udgangspunkt i de faglige helhedsopfattelser af patient og familie og bliver udførtmed mindst mulige fagorganisatoriske skel.
  • At udvikle personalets individuelle potentialer til selvstændighed, ansvarsfølelse og nytænkning på en sådan måde, at hver enkelt aktivt tager del i udførelse af relevante opgaver og udviklingsmuligheder
  • At sikre, at medarbejderne er veluddannede, således at der foregår kontinuerlig refleksion, vejledning, handling og evaluering.

Vores vision for ledelse på Sct. Maria Hospice er at sikre en effektiv organisation!

På Sct. Maria Hospice er det den enkelte medarbejders opgave, at lede sig selv, samt planlægge sit arbejde inden for den tid, der er til rådighed.

Det er ikke primært ledelsens opgave at styre og kontrollere medarbejderne, opgaven er at skabe rammerne for den enkelte medarbejder, så de i det tværfaglige fællesskab løfter opgaven med Kerneopgaven i sigte.

Ledelsens opgave er at skabe overblik, give retning og forenkle den altid tilstedeværende kompleksitet på Sct. Maria Hospice.

En vigtig værdi for os som ledelse er:

Rettidig omsorg for den enkelte medarbejder, og for organisationen som helhed.

Vores mål er, at disse ovennævnte værdier og målsætninger er synlige i både patienternes og de pårørendes hverdag på Sct. Maria Hospice. Lige så vigtigt det er for de frivillige og medarbejdernes hverdag.

At disse værdier og målsætninger til enhver tid er styrende for de beslutninger, vi som ledelse hver dag foretager.

Vi som ledelse på Sct. Maria Hospice prioriterer dialog, medindflydelse, medbestemmelse og medansvar medarbejdere og ledelse imellem.

Endvidere er væsentlige parametre;

Synlighed, tilstedeværelse, åbenhed, tilgængelighed, nærvær samt at være en autentisk ledelse.

Vores dør står altid åben for patienter og pårørende, der måtte have behov for en drøftelse af ovenstående - men også meget gerne til en hyggelig snak.

Den gode historie fra hverdagen:

Som Hospicechef på Sct. Maria Hospice er det vigtigt for mig, at mine mange gode medarbejdere har det godt, trives og i særdeleshed får det tværfaglige samarbejde til at fungere til patienterne og deres pårørendes bedste.

Jeg skal skabe og sætte rammerne for dette, så vi alle fuldt ud kan leve op til vores værdigrundlag.

Jeg kan nævne rigtig mange eksempler på, at det sagtens kan lykkedes i hverdagen - også selv om den til tider er travl og udfordrende.

Belønningen kommer prompte, når jeg kan se kolleger klapper hinanden på skuldrene og siger; "Hold op hvor samarbejdet bare fungerede - og se, hvor patienten og familien blev glade."

En sygeplejerske sagde en dag til mig; at i dag behøvede hun ikke nogen løn; patientens smil og glade øjne var nok!!

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere