Præst

Arbejdsopgaver:

Hospicepræsten står til rådighed for alle patienter og pårørende.

Der tilbydes samtaler af åndelig og eksistentiel karakter, hvor der bl.a. kan fokuseres på tanker om livets afslutning, relationer, angst, håb, tro og tvivl.

Såfremt du eller dine pårørende ønsker det, vil præsten holde andagt på stuen, forrette nadver eller forestå andre ritualer.

Hospicepræsten afholder musikandagter og gudstjenester, der finder sted i dagligstuen. Disse annonceres et par dage i forvejen.

To gange om året inviterer Sct. Maria Hospice til en mindeaften for de pårørende, der har mistet en af sine nærmeste inden for det seneste halve år. Aftenen består af to dele, hvoraf den ene er en lille mindekoncert ved musikterapeuten, samt et oplæg om sorgens forskellige ansigter ved hospicepræsten.

Herefter inviteres man til samvær med kaffe og the. Her er der mulighed for at hilse på det personale, der deltager, samt gense huset.

Hospicepræsten vil være behjælpelig med at kontakte din egen præst, hvis det ønskes. For patienter med andet religiøst tilhørsforhold står hospicepræsten ligeledes til rådighed, også hvad angår kontakt til andre trossamfund.

Tilbud til patienter og pårørende:

Værdigrundlag.
I Sct. Maria Hospice formål står der bl.a., at målet er :”at yde kvalificeret, lindrende pleje og behandling til uhelbredeligt syge med forventet kort levetid og døende mennesker ud fra er kristent livssyn”, dette sammenholdt med hospicefilosofien har betydet, at der fra starten har været ansat en præst som en del af det flerfaglige team.

Vores Hospicepræst Inge Pilegaard er ansat i Folkekirken og lønnet af Kirkeministeriet.

Inge er ansat med 50% ved Sct. Maria Hospice, samt 50% ved Engum sogn øst for Vejle.

Så vidt det er muligt kommer præsten tre dage om ugen, almindeligvis tirsdag og fredag (oftest fra kl. 8.30), samt onsdag eftermiddag/aften. Endvidere ved tilkald og til møder, der ligger på andre dage og tidspunkter.

Hospicepræsten er et tilbud, en mulighed for alle patienter og pårørende samt for personalet.

Hvad tilbyder præsten ?
Præsten :

 • hilser på nyindlagte patienter og præsenterer det tilbud og de muligheder, der ligger i præstens tilstedeværelse
 • yder åndelig omsorg, sjælesorg til patienter, pårørende – og personale
 • skaber kontakt til patientens hjemsognspræst, hvor det ønskes
 • holder hjemmealtergang, nadver på stuen
 • holder musikandagt hver 2.uge i dagligstuen
 • læser gerne salmer og bibelhistorie op på stuen
 • står for oplæsningsaftnerne om onsdagen sammen et par af de frivillige
 • står til rådighed ved udsyngning
 • deltager i tværfaglige konferencer og personalemøder
 • deltager i den kliniske interessegruppe vedrørende sorg (KIG sorggruppen)
 • deltager i udadvendte aktiviteter, foredrag og undervisning
 • står for pårørendeaftner to gange om året.

Hvem samarbejder præsten med ?
Alle faggrupper på Sct. Maria Hospice, dvs. læger, sygeplejersker, musikterapeut, fysioterapeuter, administrator og frivillige, samt hvor det ønskes også med hjemsognspræsten.

Præsten kan være en del af behandlingen, ligesom de åndelige behov kan være en del af patientens univers, af patientens lidelse og/eller glæde og styrke.

Begravelser og bisættelser.
Der foretages ikke begravelser og bisættelser fra Sct. Maria Hospice. Vi tilbyder ikke en ”pakkeløsning”, idet folk hører til i deres hjemsogn, det er derfra deres netværk kan tage afsked, det er dér, enken eller enkemanden skal søge sin tilknytning (og måske lære sin præst at kende, en præst, der har mulighed for at følge op), og det er dér, familien senere vil komme til kirkegården.

 

Lysgloben

Lidt historie.

Inspirationen med lysgloben kommer fra Sverige. Den første lysglobe blev stillet op i domkirken i Uppsala i forbindelse med Kirkernes Verdensråds generalforsamling dér i 1968. Den første lysglobe i Danmark blev formentlig opstillet i Hasseris kirke ved Ålborg i 1992.

Selve globen.

Globen er et symbol på hele jorden. Korset i toppen minder om, at det er den korsfæstede, vi tror på. Lyset i midten henviser til Gud som lysets skaber og Kristur som verdens lys. Kransen med lysene fortæller om menneskenes forbundenhed med hinanden – og ligeværd.

Brugen af globen.

Alle kan tænde et lys – når som helst.

At tænde lys er:

 • mulighed for en lille individuel andagt
 • en ordløs bøn
 • en symbolhandling
 • et tegn på noget stort
 • tillid til at lyset er stærkere end mørket
 • et udtryk for håb
 • ……

Tænd et lys:

 • for en, du holder af
 • for en du er bekymret for
 • for en, du ikke bryder dig om
 • til Guds ære
 • for at sige tak
 • når du mangler ord

Den gode historie fra hverdagen:

Jeg hilser så vidt muligt på ny-indlagte patienter og præsenterer de muligheder, der ligger i min tilstedeværelse.

En mandlig patient mødte mig med ordene: "Du kommer vel for at spørge mig om min tro og for at prædike" og han så afvisende ud. Jeg svarede: "Nej, jeg kommer for at være sammen med dig og snakke om det, du synes er vigtigt". "Så må du sgu godt komme", svarede han, og det viste sig, at han gerne ville snakke om tro og tvivl og fortvivlelse.

 

 

 

Vi har vores halvårlige pårørendeaftener - et møde for efterladte, der har mistet en nærtstående her på Sct. Maria Hospice. Jeg holder et oplæg bl.a. om, hvordan sorgen kan forløbe. Da aftenen er slut, kommer en kvinde hen til mig og fortæller, hvor meget de sidste timer på hospice betød for hende og hendes børn. De taler ofte om det og tænker tilbage på den stund, de havde sammen rundt omkring hendes mands seng. At de fik sagt, hvor meget deres kære betød for dem, at vi sammen bad Fadervor og at jeg lyste velsignelsen. "Det var det bedste, vi kunne give ham med... og en time efter døde han. Vi har tit talt om, hvor godt det var, at du kom og foreslog det lille ritual". 

  

"Andagt"

Et sjovt lille billede malet til Sct. Maria Hospice af Anni Ganborg, Farsø

 

 

 

 

 

luk Cookies - Vores hjemmeside bruger cookies. Hvis du anvender vores hjemmeside accepterer du, at der gemmes cookies på din computer. Hvad er cookies? Læs mere